Sala koncertowo-teatralna w Suwałkach

Suwalski Ośrodek Kultury

I nagroda w konkursie architektonicznym

Realizacja czerwiec 2013

W obiekcie zastosowano jeden z najnowocześniejszych systemów technologii teatralnej w Polsce. Obiekt bezpośrednio sąsiaduje z obiektem zrealizowanego Aquaparku (patrz inne realizacje), tworząc nową prestiżową przestrzeń publiczną Suwałk. Oba budynki zlokalizowane na byłym obszarze carskiego garnizonu z XIX w.

Główne części funkcjonalne

Główna sala koncertowo – teatralna na 678 osób

Mała sala kameralna na 82 osoby

Centrum kultury z salami tematycznymi: teatralnymi,

muzycznymi i plastycznymi

Parametry obiektu

Powierzchnia terenu opracowania – 2352,7 m2

Powierzchnia zabudowy – 2918,3 m2

Powierzchnia użytkowa – 6539,2 m2

Kubatura netto – 38198,1 m3

Przepustowość – 150 os/godz

 

Wartość kontraktu – 38mln (Budimex)

 

Dodatkowe informacje  dotyczące obiektu dostępne na  stronie:

http://restudio.com.pl   oraz  http://soksuwalki.eu