Stadion Miejski w Olsztynie

Założenia koncepcyjne i układ przestrzenno – funkcjonalny.

Teren planowanej inwestycji stanowi granicę zielonego pasa Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie. Park rozciąga się w naturalnym obniżeniu terenu równolegle do głównej arterii komunikacyjnej miasta Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Te dwie przestrzenie są bardzo ważnymi elementami struktury urbanistycznej miasta. Głównym założeniem urbanistycznym pracy konkursowej jest projektowane przedłużenie/powiększenie parku w kierunku Alei Piłsudskiego, które ma na celu zintegrowanie zieloną przestrzenią obiektów Stadionu Miejskiego, Aquasfery oraz Centrum Usługowego. W nowo projektowanej strukturze Plac Miejski przenikający się z Placem Zielonym (parkiem) będzie stanowił bramę jednocześnie do Stadionu Miejskiego i do Parku Kusocińskiego. Naturalnie nachylony teren parkowy, łagodne zielone skarpy integrują odrębne dziś przestrzenie publiczne tworząc jeden harmonijny organizm, jednocześnie umożliwiając poruszanie się bez pokonywania schodów (np. w kierunku Alei Piłsudskiego).

Aleją Marszałka Piłsudskiego i przez Park im. Janusza Kusocińskiego przebiegać będą główne ciągi powiązań komunikacyjnych , które „zbierają” uczestników imprez stadionowych z (do) osiedli mieszkaniowych i dworców aktywizując istniejące i projektowane publiczne ogólnomiejskie przestrzenie.

Projektowany stadion wraz z otoczeniem będzie kulminację zieleni z funkcją rekreacyjno-sportową tej części miasta  będąc jednocześnie granicą dla industrialnego początku krajobrazu dzielnicy przemysłowej (STOMIL – MICHELIN).

 

Zespół autorski:

arch.Rafał Jacaszek

arch.Maciej Jacaszek

arch.Roland Kwaśny

arch. Piotr Karaś

arch.Jarosław Folwarski

Rok 2015