I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji estetyzacji frontów wodnych w Porcie Gdańsk

EKOPort – PORT OGRÓD – koncepcja estetyzacji i renaturalizacji wybranych terenów Portu Gdańskiego.

Tereny opracowania znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wylotu kanału portowego do Zatoki Gdańskiej i obejmują obszary 1a,1c, 1e, 1f.

Mimo, że każdy z terenów ma swoją własną specyfikę to w swojej pracy staramy się je uspójnić rozwijając ideę EKOPortu- Portu Ogrodu.

Elementami łączącymi poszczególne obszary jest wspólna tektonika terenów w formie land-art’u inspirowana założeniami historycznych fortyfikacji na terenie Gdańska, wzgórzem Westerplatte, Wisłoujściem itp. Tereny zostały zaprojektowane tak aby były przyjazne dla mieszkańców, turystów, rowerzystów poprzez stworzenie jak największej ilości powierzchni biologicznie czynnej w formie trawników, drzew, krzewów, ogrodów przy poszanowaniu istniejących funkcji portowych.

Port to żyjący teatr, gwarantujący pasjonujące widoki, które powinny być udostępnione jak najszerzej. Dlatego też w projekcie umożliwiamy podziwianie statków zarówno od strony kanału portowego, jak i od strony morza, z perspektywy nowych miejsc. Jednocześnie port to obszar przemysłowy i żadna ingerencja projektowa nie powinna zakłócać przemysłowego charakteru tego miejsca. Założeniem było więc takie wzbogacenie zastanej przestrzeni, aby uniknąć konfliktu pomiędzy działalnością portu, a terenami rekreacyjnymi.

Teren 1a – główka portu
Teren o przeznaczeniu rekreacyjnym przy samym wylocie kanału portowego do Zatoki Gdańskiej. Zaprojektowano tutaj kopiec ziemny (zielony stylobat) wys. 4m z tarasami widokowymi ( w głąb Zatoki, kanału portowego , na Westerplatte i w stronę Kapitanatu) , na którego wierzchołku umieszczono pod kątem 90 stopni element identyfikujący Port w formie przestrzennych, emitujących światło liter . W zależności od punktu oglądania (odległość, kąt, dzień, noc) od strony morza lub lądu uzyskujemy różnorodną percepcję formy.

Teren 1c
Teren przy jednym z głównych wjazdów kołowych na obszary portowe. Zaprojektowano tutaj wielofunkcyjny plac miejski odseparowany za pomocą wałów ziemnych od otaczających terenów . Przed placem ustawiono element identyfikujący Port w formie nawiązującej do tej na główce portu tylko w mniejszej skali. Jest to kierunkowskaz wprowadzający nas w głąb terenu EKOportu od strony lądu.

Teren 1e
Budynek hali portowej . Postuluje się oczyszczenie i konserwacje elewacji ceramicznych, zmianę kolorystyki bram przemysłowych, oczyszczenie i domalowanie ścian tynkowanych, opcjonalnie wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Teren 1f – Nabrzeże Ziółkowskiego
Teren wielofunkcyjny , który dzieli się na dwa podobszary. Obszar strefy wejściowej przed budynkiem Infoboxu (dawnego terminala promowego Polferries) oraz obszaru nadwodnego przy budynku kapitanatu i zabytkowej latarni morskiej.

Obszar przed kapitanatem składa się z dwóch osi kompozycyjnych:
• Ciągu pieszo-jezdnego i ścieżki edukacyjnej biegnącej górą od budynku Infoboxu obok zabytkowej latarni i kapitanatu ,łagodnie opadającego w stronę nabrzeża i kończącego się placem nadwodnym. Został on zaprojektowany poprzez usypanie wału ziemnego -skarpy , będącej kontynuacją naturalnego wzniesienia przed Kapitanatem.
• Bulwaru nadwodnego z dwoma obniżeniami nabrzeża (dwa alternatywne miejsca lokalizacji przystanku tramwaju wodnego).

Elementami spinającymi obie osie jest plac przed kapitanatem z zielonym amfiteatrem oraz ścieżki „sięgacze” naprowadzające na ważne budynki na skarpie (Kapitanat, latarnia).

Strefa wejściowa przed dawnym budynkiem terminala składa się placu zielonego z geometrycznymi podziałami na ogrody tematyczne (platformy wypoczynkowe w formie deków drewnianych, różne rodzaje zieleni) oraz parkingu publicznego na 42 miejsca postojowe.

 

Konsorcjum 3 firm :

Restudio Architektury – arch.Maciej Jacaszek, arch.Rafał Jacaszek

Studio R –  arch. Roland Kwaśny

Midi Architekci –  arch.Piotr Karaś , arch.Maja Smulska

Rok 2016